De contributieDe contributie voor het kalenderjaar 2018 bedraagt wederom € 20,00. Leden die de vereniging hebben gemachtigd om het contributiebedrag van hun bankrekening te laten incasseren krijgen € 2,50 korting op het contributiebedrag.

IncassoDe incasso van het contributiebedrag vindt omstreeks 10 december van het kalenderjaar plaats.
Het contributiebedrag 2018 voor de incasso's bedraagt derhalve € 17,50.


BeëindigenOm het lidmaatschap per 31 december te beëindigen dient men zich af te melden bij het secretariaat.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór de 1e december van het lopende kalenderjaar bij het secretariaat te hebben plaatsgevonden.