IntroductieWelkom op de website van EHBO vereniging Stramproy-Tungelroy. U vindt hier alle informatie omtrent het reilen en zeilen van onze EHBO vereniging.

In de TAB’s boven aan de pagina kunt U kiezen over welk onderwerp U informatie wil opzoeken.

Voor de leden is er een Leden portaal waar U kunt inloggen met Uw diplomanummer en wachtwoord.

Hieronder vindt U informatie over onze activiteiten en de historie van onze vereniging.

ActiviteitenOnze vereniging verzorgt diverse activiteiten:


Basisopleiding tot Eerste Hulpverlener volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Herhalingslessen ter behoud van de geldigheid van het EHBO-diploma volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Basisopleidingen voor reanimatie en AED volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Herhalingslessen ter behoud van het certificaat Reanimatie en AED volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Het verlenen van EHBO assistentie bij evenementen.

Voor het goed functioneren van onze EHBO vereniging, dragen wij zorg voor goed opgeleide instructeurs Eerste Hulp en LOTUS-slachtoffers.

Om over voldoende financiële middelen te beschikken doen wij jaarlijks mee aan de Goede Doelen actie in Stramproy en Tungelroy.

Tevens halen wij 2 keer per jaar huis aan huis gebruikte kleding op en zorgen wij voor het ledigen van de kledingcontainers in Stramproy en Tungelroy.

HistorieOnze EHBO vereniging kent een lange historie.
De vereniging is opgericht op 19 februari 1939 en heeft op 16 februari 1973 bij Koninklijke goedkeuring onder nummer 26 van de statuten volledige rechtsbevoegdheid verkregen.
De laatste statutaire wijzing heeft op 12 december 2007 plaatsgevonden.
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum in 2014, heeft de EHBO vereniging Stramproy-Tungelroy van de Gemeente Weert de Penning van Verdienste in ontvangst mogen nemen.

Begin jaren van de R.K. E.H.B.O. vereniging.

In 1938 was in Stramproy nog geen dokter en waren we aangewezen op enkele dokters uit Weert of dokter Rutten uit Molenbeersel. De tijd was zeer onzeker. In Duitsland was Hitler aan de macht gekomen en bracht het hoofd van velen op hol. De toekomst was somber.

Christ Aengevaeren ( Kösters Christ ) was diegene die pleitte voor onderricht in "Eerste Hulp". Hulp van eerste hulpverleners bij ongelukken in huis, werkplaats of onderweg. In Rotterdam was door de Heer Bergers de R.K. E.H.B.O. vereniging opgericht en Christ zocht contact met hem. In Limburg was alleen in Maastricht, Maasniel of Meijel een E.H.B.O. vereniging gevormd. Stramproy was er dus vroeg bij.

De eerste twee cursussen werden gegeven door dokter Schutter uit Weert, met assistentie van de heer Bemelmans, een oud -verbandmeester uit de mijn. De theorie was voor velen nogal moeilijk, het praktische werk bij het aanleggen van verbanden, ademhaling en vervoer van een slachtoffer werd met zeer veel animo aangeleerd en thuis in groepjes geoefend. Vooral de brandweergreep en het spalken gold als een teken van kennis.

Verband daar waren we zuinig mee want het was zeer schaars, snelverband werd vaak opgerold en weer gebruikt. Voor het aanleggen van hoofd-, schouder- en knieverband werd katoen gekocht, in repen geknipt en door de dames-cursisten met borduurgaren omzoomd. Op de Ambachtsschool te Weert werd door een van cursisten een molentje gemaakt om de zwachtels weer op te rollen. Ook wist Christ ergens een oude brancard op te duiken om slachtoffers te vervoeren.

Voor het eerste examen kwam een dokter uit Den Haag. Enkele leden durfden de cursus niet geheel af te maken omdat ze bang waren om ingezet te worden bij de B.B. ( Burger Bescherming ). Het was intussen oorlog, maar mensen zagen het nut van de kennis die nodig was voor het verlenen van de eerste hulp. Daarom moest er weer een nieuwe cursus worden georganiseerd. Dokter Rutten gaf de theorie en de praktische lessen werden gegeven door eigen leden omdat de heer Bemelmans was uitgevallen.

Inmiddels was de Kring Limburg opgericht en de eerste provinciale wedstrijd werd gehouden in Roermond waar onze vereniging de eerste prijs behaalde. Het team werd gevormd door P. Lenaers, M. Geenen en J. Gijsen. Zo'n succes gaf natuurlijk voldoening maar het mooiste is de vele malen daadwerkelijke eerste hulp die men mag verlenen.

Verhaal geschreven door P.H. Lenaers tijdens het 40 jarig jubileum.